Empireum

Nobilis, Listopad 2003

ISBN: 83-917612-3-1
liczba stron: 684

 

 - książka historyczna

 Dodaj recenzję

 Łysiak Waldemar
Empireum t. 1/2

Zobacz!


 

Fascynujące dzieło o polskiej kulturze, historii i tradycji widzianych przez pryzmat kolekcjonerstwa traktowanego jako bastion patriotyzmu. Humanizm Renesansu i legenda Piłsudskiego, powstania narodowowyzwoleńcze i Kresy wschodnie, mitologia Romantyzmu i sarmackość, herbomania i dawne krajoznawstwo, antytotalitaryzm i sekrety sztuki, falsyfikaty i apokryfy, Napoleonizm i zabytkowość, jak również inne pasjonujące kwestie ojczyźniane rozpatrywane przez autora - tworzą swoistą literacką katedrę chwały minionej polskości, pełną blasku, lecz i nie wolną od cieni, którym Łysiak nie pobłaża. Oba tomy "Empireum" są przebogato ilustrowane (ponad 1100 barwnych reprodukcji) i wydane luksusowo, dla koneserów.

 

 


Copyright © 2003 Arkadiusz Mroczek, Łukasz Sikora Wszystkie prawa zastrzeżone