POCZET "królów bałwochwalców"

Chicago-Warszawa 1998

 

 

 - historyczna

 Dodaj recenzję

 

 
Autor : Grzech ( 17.11.2003)

Tresc: Są to opowieści raczej quasi-historyczne. Dlatego, że -jak sam Autor wspomina - brak w polskiej historiografii opracowań pozwalających na poznanie w szczegółach historii przodków sprzed Chrztu Polski. Co istotne, Łysiak poddaje w wątpliwość wiele mitów powojennej historiozofii; stara się, w miarę możliwości naturalnie, przedstawiać tę odległą historię zgodnie z faktycznym rozwojem zdarzeń. Nie zmienia to faktu, że rzecz napisana jest - jak zwykle - błyskotliwie, z humorem i z polotem. Przyjemnie się czyta tak napisaną Historię. Niepowtarzalny styl przekazu - znany z innych projekcji historycznych - daje tę niezwykłą więź z Autorem i Jego obrazami. 

 


Copyright © 2003 Arkadiusz Mroczek, Łukasz Sikora Wszystkie prawa zastrzeżone